Asian Cycling Championships - en ligne 2018 - Cyclingbase
 
 May, Sunday 26 2019 
 
 
 
 
Results
Asian Cycling Championships - en ligne 2018
C.C Classement UCI
2018-02-11 :
Rank UCI Code Name First name Nation Teams Code Time/Gap Uci Points
historic
2017 - C.C
1 Yang Qianyu
2 Na Ah Reum
2016 - C.C
1 Na Ah Reum
2 Pu Yixian
2015 - C.C
1 Ting Ying Huang
2 Hsiao Mei Yu
 
 
Women
Men
Cyclingbase - 2001 - 2019