Asian Cycling Championships - en ligne 2018 - Cyclingbase
 
 Mercredi 24 Octobre 2018 
 
 
 
 
Résultats
Asian Cycling Championships - en ligne 2018
C.C Classement UCI
11.02.2018 :
Place Code UCI Nom prénom Nation Equipes Code Temps/Ecart Points Uci
Historique
2017 - C.C
1 Yang Qianyu
2 Na Ah Reum
2016 - C.C
1 Na Ah Reum
2 Pu Yixian
2015 - C.C
1 Ting Ying Huang
2 Hsiao Mei Yu
 
 
Femmes
Hommes
Cyclingbase - 2001 - 2018