Tour de Okinawa 2018 - Cyclingbase
 
 May, Monday 20 2019 
 
 
 
 
Results
Tour de Okinawa 2018
ME 1.2. UCI Asiatique
2017-11-12 :
Rank UCI Code Name First name Nation Teams Code Time/Gap Uci Points
historic
2016 - ME 1.2.
1 Masuda Nariyuki
2 Crawford Jai
2015 - ME 1.2.
1 Christie Jason
2 Iribe Shotaro
2013 - ME 2.2.
1 Palmer Thomas
2 Hatanaka Yusuke
2012 - ME 2.2.
1 Mori Kazuhuro
2 Nishitani Taiji
2011 - ME 2.2.
1 Fukushima Shinichi
2 Itami Kenji
2010 - ME 2.2.
1 Itami Kenji
2 Abe Takayuki
2009 - ME 2.2.
1 Arashiro Yukiya
2 Shimizu Miyataka
2008 - ME 2.2.
1 Miyazawa Takashi
2 Mori Kazuhuro
2007 - ME 2.2.
1 Miyazawa Takashi
2 Mori Kazuhuro
2006 - ME 2.2.
1 Tashiro Yasutaka
2 Inoue Kazuo
2004 - 1.5
1 Wong Kam Po
2 Fukushima Shinichi
 
 
Women
Men
Cyclingbase - 2001 - 2019